Eesti Sangpommispordi Liidul on hetkel liikmeks kuus spordiklubi: Palamuse Spordiklubi, Jõgeva raskejõustikuklubi Ramm, Spordiklubi Vargamäe, Tartumaa Sangpommiklubi, Sangpommiklubi Hunt ja Tallinn CrossFit Spordiklubi.

Aktiivsemalt sangpommispordi arendamisega Eestis täna tegelevad Tartumaa Sangpommiklubi, Sangpommiklubi Hunt ja Tallinn CrossFit Spordiklubi.

Tartumaa Sangpommiklubi

Tartumaa Sangpommiklubi on asutatud 07.11.2017. aastal viie sangpommi entusiasti poolt. Kuldar Kark eestvedamisel loodud klubi tegeleb sangpommi edendamisega põhiliselt Tartumaal. 

Klubi eesmärkideks on sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, sangpommitõstmise viljelemine ja arendamine liikumisharrastusest võistlusspordini ning klubi tegevuse kaudu inimeste elukvaliteedi parandamine ja ühiskondliku aktiivsuse tõstmine.

Tartumaa Sangpommiklubi tegemistest saab ülevaate klubi Facebook lehelt ja lisainfot saab küsida e-kirja teel (kuldar@sangpommisport.ee) või telefonitsi (+372 5373 3322).

Sangpommiklubi Hunt

Sangpommiklubi Hunt on 12.03.2022. aastal Tallinnas asutatud mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille
eesmärgid ja põhitegevus on suunatud sporditegevuse harrastamisele, eelkõige sangpommispordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele Tallinnas ja Harjumaal. Klubi ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja sangpommi spordiga tegelevaid sportlasi.

Sangpommiklubi Hunt tegemiste ja treeningvõimaluste kohta saab täiendavat infot e-kirja teel: sangpommiklubihunt@gmail.com.

Sangpommiklubi Hunt põhikiri ja klubi liikmeks astumise avaldus.

Tallinn CrossFit Spordiklubi

Täiendav info on leitav Tallinn CrossFit kodulehelt, Facebookis või info@tallinncrossfit.com / +3725255770