Eesti Sangpommispordi Liit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik spordiühendus, mis asutati 01.11.2009.a Maardu Linnas.

Meie eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi ja liikumisharrastuse, eelkõige sangpommispordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.

Me soovime ühendada spordi vastu huvi tundvaid ja sangpommispordiga tegelevaid spordiklubisid ja sportlasi.

Meie tänasteks liikmeteks on Palamuse Spordiklubi, Jõgeva raskejõustikuklubi Ramm, Spordiklubi Vargamäe, Tartumaa Sangpommiklubi, Sangpommiklubi Hunt ja Tallinn CrossFit Spordiklubi.

Eesti Sangpommispordi Liit on Rahvusvahelise Sangpommitõstjate Liidu (International Union of Kettlebell Lifting – IUKL) liige. IUKL-i peamine eesmärk on populariseerida ja arendada sangpommisporti üle maailma. IUKL-i liikmelisus on üks eeldustest saada tulevikus Eesti Olümpiakomitee liikmeks. Samuti oleme Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liidu liige, propageerides seeläbi meie seeniorsportlaste ja spordiveteranide sportliku tegevust.

Eesti Sangpommispordi Liitu juhib ja esindad juhatus ning tänasesse juhatusse kuuluvad Ülo Kuusk, Andres Metjer, Valdi Killing, Endel Taro, Kuldar Kark, Siim Marjamägi ja Erki Soo.